அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜூன் 10, 2011

தெற்குதெரு தாளாம்வீடு ஐயா. தியாகு மரணம் அடைந்தார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. தியாகு

வீட்டின் பெயர்: தாளாம்வீடு,  தெற்குதெரு, காசாங்காடு
வயது(தோராயமாக): 75+ 
இறந்த இடம்: பட்டுக்கோட்டை
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

அண்ணன்:
திரு. ராமலிங்கம்

மனைவி:
திருமதி. வள்ளியம்மை


அண்ணன் மகன்:
திரு. மதி
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.