அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

டிசம்பர் 28, 2009

தெற்குதெரு வெங்கடாசலன்வீடு ஆச்சிக்கண்ணு இயற்கை மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: ஆச்சிக்கண்ணு
வீட்டின் பெயர்: வெங்கடாசலன்வீடு

இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:
தங்கமணி
வெங்கடேசன்

சகோதரர்கள்:
ஜீவானந்தம்


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

டிசம்பர் 16, 2009

நடுத்தெரு செட்டியார்வீடு மாசிலாமணி இயற்கை மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: மாசிலாமணி
வீட்டின் பெயர்: செட்டியார்வீடு

இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்த தேதி: 16 டிசம்பர் 2009
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:கணவர் - வேதராசு
மகன்கள்:
 ரெங்கநாதன்
 ரெத்தினவேல்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

டிசம்பர் 12, 2009

மேலத்தெரு அவையாம்வீடு ஆயியம்மாள் இயற்கை மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: ஆயியம்மாள்
வீட்டின் பெயர்: அவையாம்வீடு
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:மகன் - இராமசாமியின் பெரிய தாயார்


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.