அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

பிப்ரவரி 26, 2012

மேலத்தெரு கருப்பூராம்வீடு ஐயா. குழந்தைவேலு இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. குழந்தைவேலு
வீட்டின் பெயர் : கருப்பூராம்வீடு, மேலத்தெரு
வயது தோரயமாக: 80+
இறந்த இடம்: சிங்கப்பூர்


சகோதரர்கள்:
திரு. வெள்ளைசாமி
திரு. சக்திவேல்

மனைவி:
திருமதி. ரெத்தினம்

மகள்கள்:
திருமதி. வெற்றிச்செல்வி கென்னெடி
திருமதி. அசொகராணி காமராஜ் (புலவஞ்சி)
திருமதி. சாந்தி முனியப்பன் (மேலவீடு, நடுத்தெரு)

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.