அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

நவம்பர் 19, 2010

மேலத்தெரு அவையாம்வீடு திரு. பழனிவேல் திடீர் மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: திரு. பழனிவேல்
வீட்டின் பெயர்: அவையாம்வீடு
வயது(தோராயமாக): 40+
இறந்த இடம்: மேலத்தெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

பெற்றோர்:
திரு. சொக்கலிங்கம்
திருமதி. முத்துகன்னு

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

நவம்பர் 12, 2010

நடுத்தெரு மேலவீடு ஐயா. இராமச்சந்திரன் இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. இராமச்சந்திரன்
வீட்டின் பெயர்: மேலவீடு
வயது(தோராயமாக): 85+
இறந்த இடம்: நடுத்தெரு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

சகோதரர்:

திரு. நடேசன்

மகன்:

திரு. கண்ணையன்

மகள்கள்:

திருமதி. ஞானசுந்தரி
திருமதி. ராஜேஸ்வரி
திருமதி. தமிழ்செல்வி


பேரன்:

திரு. சுதாகர்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

நவம்பர் 11, 2010

கீழத்தெரு தஞ்சாவூராம் வீடு ஐயா. ராசு இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. ராசு
வீட்டின் பெயர்: தஞ்சாவூராம்வீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம்: கீழத்தெரு
இறந்த நாள்: நவம்பர் 09, 2010
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:


மகன்:
திரு.சாமிநாதன் இராசு

மகள்கள்:
திருமதி. பானுமதி மெயக்கப்பன்
திருமதி. சந்திரா சற்குணம்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

கீழத்தெரு காத்தாம்வீடு அம்மையார். வள்ளியம்மை இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். வள்ளியம்மை
வீட்டின் பெயர்: காத்தாம்வீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம்: கீழத்தெரு
இறந்த தேதி: நவம்பர் 09, 2010
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:
திரு. வீரப்பன்
திரு. சுந்தரேசன்


மகள்கள்:
திருமதி. நாவம்மா
திருமதி. ருக்குமணி
திருமதி. திராவிடர்செல்வி

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

நவம்பர் 04, 2010

நடுத்தெரு பூச்சிவீடு அம்மையார். அமிர்தம் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். அமிர்தம் நடேசன்
வீட்டின் பெயர்: பூச்சிவீடு
வயது(தோராயமாக): 90+
இறந்த இடம்: நடுத்தெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:

திரு. ரெங்கசாமி நடேசன்
திரு. வேலாயுதம் நடேசன்
திரு. நெடுஞ்செழியன்

மகள்கள்:
திரு. எதார்த்தம் நடேசன்
திரு. தேன்மொழி

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.