அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜூலை 28, 2010

தெற்குதெரு கருப்பாயி வீடு ஐயா. வீராசாமி இயற்கை எய்தினார்இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. வீராசாமி
வீட்டின் பெயர்: கருப்பாயி வீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம் பற்றிய விவரம்: தெற்குதெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்:
திரு. சுப்பிரமணியம் 

மகள்கள்:
திருமதி. பிரகலநாயகம் - (சென்னை) மூத்தக்குருச்சி
திருமதி. தில்லைநாயாகி - காசாங்காடு
காலம் சென்ற. ராணி முருகையன் - மன்னங்காடு


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.