அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செப்டம்பர் 12, 2012

நடுத்தெரு வேலிவீடு ஐயா. ரெங்கசாமி (சின்னகண்ணு) அவர்கள் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. ரெங்கசாமி (சின்னகண்ணு)
வீட்டின் பெயர் : வேலிவீடு, நடுத்தெரு
வயது தோரயமாக: 75+
இறந்த இடம்: அண்டமி

சகோதரர்கள்:
ஐயா. தர்மலிங்கம்
ஐயா. ராமலிங்கம்

மனைவி:
திருமதி. சுலோச்சனா

மகன்:
திரு. மாணிக்கம்

மகள்:
திருமதி. பவானி இராமநாதன் (கீழத்தெரு)

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

செப்டம்பர் 05, 2012

பிள்ளையார்கோவில் தெரு ஆதிதிராவிட வீடு திரு. சுப்ரமணியனின் மகள் திடீர் மரணம்


இறந்தவர் பெயர்: பெயர் பகிர்ந்து கொள்ளவும் (திரு. சுப்ரமணியனின் மகள்)
வீட்டின் பெயர் : ஆதிதிராவிடர் வீடு, பிள்ளையார் கோவில் தெரு
வயது தோரயமாக: 21+
இறந்த இடம்: காசாங்காடு

பெற்றோர்:
திரு. சுப்பிரமணியன்
திருமதி. கலைச்செல்வி


விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.