அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜனவரி 22, 2010

மேலத்தெரு வெள்ளமுத்தியாம் வீடு மாரிமுத்து இயற்க்கை மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: மாரிமுத்து
வீட்டின் பெயர்: வெள்ளமுத்தியாம் வீடு

இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:
பெத்து - பகரின்
அறிவழகன் - பகரின்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

ஜனவரி 13, 2010

வடக்குதெரு தங்கம்வீடு சண்முகம் இயற்கை மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: சண்முகம்
வீட்டின் பெயர்: தங்கம்வீடு

இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

சகோதரர்:
வீராசாமி

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

ஜனவரி 11, 2010

தெற்கு தெரு முருகவேளாம் வீடு கோவிந்தம்மாள் மரணம்இறந்தவர் பெயர்:  கோவிந்தம்மாள்

வீட்டின் பெயர்: முருகவேளாம் வீடு

இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:


மகன்கள்:
அய்யச்சாமி


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.