அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜூலை 31, 2012

பிலாவடிகொல்லை அம்மிவீடு வீடு அம்மையார். அம்மாகண்ணு இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். அம்மாகண்ணு
வீட்டின் பெயர் : அம்மிவீடு வீடு, பிலாவடிகொல்லை
வயது தோரயமாக: 90+
இறந்த நாள்: சூலை 30, 2012
இறந்த இடம்: காசாங்காடு

கணவர்:
காலம் சென்ற. ஐயா. சிதம்பரம்

மகன்கள்:
திரு. சொக்கலிங்கம்
திரு. வேலாயுதம்

மகள்:
திருமதி. மணிமேகலை (வாட்டாகுடி)

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.