அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஏப்ரல் 22, 2012

மேலத்தெரு குஞ்சாயீவீடு அம்மையார். ஆத்தாகன்னு இயற்க்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். ஆத்தாகன்னு
வீட்டின் பெயர் : குஞ்சாயீவீடு, மேலத்தெரு
வயது தோரயமாக: 90+
இறந்த நாள்: ஏப்ரல் 21, 2012
இறந்த இடம்: காசாங்காடு

கணவர்:
மறைந்த. ஐயா. இராமசாமி

சக்களத்தி:
மறைந்த. அம்மையார். வள்ளியம்மை

மகன்:
திரு. திருச்சிற்றம்பலம்

பேரன்:
திரு. கோபிநாத்

மகள்:
திருமதி. செயம் (ஆட்டுக்காரன் வீடு, நடுத்தெரு)

சக்களத்தி மகன்:
திரு. வீராசாமி

சக்களத்தி மகள்:
திருமதி. குஞ்சு (சிலம்பவேளாங்காடு, மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்)
திருமதி. முல்லையம்மாள் (வட்டாகுடி வடக்கு)

சக்களத்தி பேரன்கள்:
திரு. ராஜா
திரு. சேப்பி

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.