அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜூன் 07, 2011

நடுத்தெரு ஆட்டுகாரன்வீடு அம்மையார். ருக்குமணி மரணம் அடைந்தார்இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். ருக்குமணி
வீட்டின் பெயர்: ஆட்டுகாரன்வீடு
வயது(தோராயமாக): 85+
இறந்த இடம்: நடுத்தெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்:
திரு. தியாகராஜன்


மகள்:
திருமதி. ரெத்தினம் (காத்தாம்வீடு, கீழத்தெரு)


மகன்வழி பேரன்கள்:
திரு. நெடுமாறன்
திரு. மணிமாறன்
திரு. மதிமாறன்
திரு. இளமாறன்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.