அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

நவம்பர் 07, 2012

மேலத்தெரு அய்யாவீடு திரு. மோகனவேல் அவர்கள் திடீர் மரணம்


இறந்தவர் பெயர்: திரு. மோகனவேல்
வீட்டின் பெயர் : அய்யாவீடு, மேலத்தெரு
வயது தோரயமாக: 50+
இறந்த தேதி: நவம்பர் 6, 2012
இறந்த இடம்: மேலத்தெரு, காசாங்காடு

சகோதரர்:
திரு. முத்துசுவாமி

மனைவி:
திருமதி. ஜெயலக்ஷ்மி

மகள்:
திருமதி. அமுதா (செங்கபடுத்தான்காடு)

மகன்:
திரு. வினோத்

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.