அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

டிசம்பர் 10, 2012

தெற்குதெரு தாளாம்வீடு அம்மையார். மீனாட்சி அவர்கள் இயற்க்கை மரணம்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். மீனாட்சி
வீட்டின் பெயர் : தாளாம்வீடு, தெற்குதெரு
வயது தோரயமாக: 80+
இறந்த இடம்: தெற்குதெரு, காசாங்காடு

கணவர்:
மறைந்த. திருவேங்கடம்

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.