அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

நவம்பர் 04, 2010

நடுத்தெரு பூச்சிவீடு அம்மையார். அமிர்தம் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். அமிர்தம் நடேசன்
வீட்டின் பெயர்: பூச்சிவீடு
வயது(தோராயமாக): 90+
இறந்த இடம்: நடுத்தெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:

திரு. ரெங்கசாமி நடேசன்
திரு. வேலாயுதம் நடேசன்
திரு. நெடுஞ்செழியன்

மகள்கள்:
திரு. எதார்த்தம் நடேசன்
திரு. தேன்மொழி

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.