அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

நவம்பர் 11, 2010

கீழத்தெரு தஞ்சாவூராம் வீடு ஐயா. ராசு இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. ராசு
வீட்டின் பெயர்: தஞ்சாவூராம்வீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம்: கீழத்தெரு
இறந்த நாள்: நவம்பர் 09, 2010
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:


மகன்:
திரு.சாமிநாதன் இராசு

மகள்கள்:
திருமதி. பானுமதி மெயக்கப்பன்
திருமதி. சந்திரா சற்குணம்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.