அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

அக்டோபர் 11, 2010

பிலாவடிகொல்லை பூச்சிவீடு அம்மையார். செல்லக்கண்ணு இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். செல்லக்கண்ணு
இறந்த தேதி: 10 அக்டோபர் 2010
வீட்டின் பெயர்: பூச்சிவீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம்: பிலாவடிகொல்லை, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

கணவர்:
காலம்சென்ற. கிருஷ்ணசாமி

மகன்:
திரு. பாலசுப்ரமணியன்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.