அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செப்டம்பர் 19, 2010

பிலாவடிகொல்லை அம்மிவீடு ஐயா. இராமலிங்கம் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. இராமலிங்கம்
வீட்டின் பெயர்:
அம்மிவீடு
வயது(தோராயமாக):
70+
இறந்த இடம்:
பிலாவடிகொல்லை, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:


மனைவி:
திருமதி. கோவிந்தம்மாள்

மகன்:
திரு. ரெங்கராஜன்

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.