அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஆகஸ்ட் 28, 2013

மேலத்தெரு குஞ்சாயீவீடு அம்மையார். ஆனந்தம் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். ஆனந்தம்
வீட்டின் பெயர்: குஞ்சாயீவீடு, மேலத்தெரு
வயது தோரயமாக: 60+
இறந்த நேரம்: 04:00 காலை அளவில்

கணவர்:
மறைந்த. ஐயா. பஞ்சாட்சரம்

மகன்:
திரு. அண்ணாத்துரை

மகள்:
திருமதி. சசிகலா மதியழகன் (ஆட்டுக்காரன் வீடு)

பேரன்:
திரு. காமேஷ்
விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.