அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜூன் 08, 2013

நடுத்தெரு முத்தாம்வீடு ஐயா. பன்னீர்செல்வம் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. பன்னீர்செல்வம்
வீட்டின் பெயர்: முத்தாம்வீடு, நடுத்தெரு
வயது தோரயமாக: 70+
இறந்த நாள்: 8 மே 2013, இரவு 7:00 மணியளவில்

பெற்றோர்:
மறைந்த ஐயா. கோவிந்தசாமி

மனைவி:
திருமதி. நல்லமாள்

மகன்கள்:
திரு. பிரேம்நாத்
திரு. பிரேம்குமார்

மகள்:
திருமதி. பிரேமா கந்தசாமி

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.