அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

மே 24, 2010

மேலத்தெரு சுந்தாம்வீடு ஐயா. ராமு முருகையன் இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. ராமு என்கிற இராமசாமி
வீட்டின் பெயர்: சுந்தாம்வீடு
வயது(தோராயமாக): 80
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: மேலத்தெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:மகன்:
திரு. செந்தில் இராமசாமி


மகள்கள்:
திருமதி. சுசீலா ரெங்கநாதன்
திருமதி. சசிகலா முத்துசாமி
பேரன்:
திரு. முகிலன்காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.