அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஏப்ரல் 18, 2010

வடக்குதெரு வெள்ளேரியன் வீடு அம்மையார். அம்மாகண்ணு இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். அம்மாகண்ணு
வீட்டின் பெயர்: வெள்ளேரியன் வீடு
வயது(தோராயமாக): 75
இறந்த தேதி:  விக்ருதி சித்திரை 4 , திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: வடக்குதெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

ஐயா. அப்பாவு - கணவர்
திருவாளர். முனியப்பன் - மகன்


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.