அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஏப்ரல் 03, 2010

நடுத்தெரு செட்டியார் வீடு வேதராசு இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர் பெயர்: வேதராசு
வீட்டின் பெயர்: செட்டியார் வீடு, நடுத்தெரு
வயது(தோராயமாக): 80
இறந்த தேதி: 02 ஏப்ரல் 2009
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:


மகன்கள்:
 ரெங்கநாதன்
 ரெத்தினவேல்


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.