அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செப்டம்பர் 22, 2011

மேலத்தெரு ஆண்டியாம்வீடு அம்மையார். சின்னகண்ணு காலமானார்இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். சின்னகண்ணு
வீட்டின் பெயர்: ஆண்டியாம்வீடு, மேலத்தெரு
வயது(தோராயமாக): 55+
இறந்த இடம்: அண்டமி
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

கணவர்:
காலம் சென்ற ஐயா. சின்னத்தம்பி

மகன்கள்:
திரு. பெத்தபெருமாள்

திரு. முனியப்பன் 


மகள்கள்:
திருமதி. கோவிந்தம்மாள் 
திருமதி. ஆச்சிகன்னு
திருமதி. ஜெயரேவதிஅம்மையார் கோசலை சின்னத்தம்பி அவர்களின் மகள்கள்:
திருமதி. கோவிந்தம்மாள்
திருமதி. நல்லம்மாள்


விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.