அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

டிசம்பர் 23, 2013

தெற்குதெரு கருப்பாயீவீடு ஐயா. வீராச்சாமி இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. வீராச்சாமி
வீட்டின் பெயர்: கருப்பாயீவீடு, தெற்குதெரு
வயது தோரயமாக: 80+
இறந்த தேதி: 23 டிசம்பர் 2013
மகள்கள்:
திருமதி. சந்திரா
திருமதி. இந்திரா நெடுமாறன்
திருமதி. சித்திரா நித்தியானந்தம்

அண்ணன் மகன்: பேராசிரியர் வெ.நடராஜன்

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.