அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

மே 10, 2013

தெற்குதெரு வேப்படிகொல்லை திரு. முகிலன் அவர்கள் திடீர் மரணம்


இறந்தவர் பெயர்: திரு. முகிலன்
வீட்டின் பெயர்: வேப்படிகொல்லை, தெற்குதெரு
வயது தோரயமாக: 13+
இறந்த நாள்: 8 மே 2013
இறந்த இடம்: வேப்படிகொல்லை, தெற்குதெரு

பெற்றோர்:
மறைந்த திரு. சின்னதுரை என்கிற வெள்ளைச்சாமி
திருமதி. மாலதி

சகோதரர்கள்:
திரு. அகிலன்

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.