அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

மே 07, 2013

நடுத்தெரு கொல்லர் வீடு ஐயா. சோமு இயற்க்கை எய்தினார்இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. சோமு
வீட்டின் பெயர் : கொல்லர் வீடு, காசாங்காடு
வயது தோரயமாக: 90+
இறந்த நாள்: 6 மே 2013
இறந்த இடம்: கொல்லர் வீடு 

மனைவி:
அம்மையார். அரும்பு

மகன்கள்:
திரு. மதியழகன்
திரு. முருகானந்தம்
திரு. வெற்றிசெல்வம்

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.