அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

மார்ச் 06, 2013

கீழத்தெரு காத்தான்வீடு ஐயா.முத்து அவர்கள் இயற்க்கை எய்தினார்
இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. முத்து
வீட்டின் பெயர் : காத்தான்வீடு, கீழத்தெரு
வயது தோரயமாக: 65+
இறந்த இடம்: கீழத்தெரு, காசாங்காடு

மனைவி:
திருமதி. ரெத்தினம் (ஆட்டுக்காரன் வீடு, நடுத்தெரு)

மகன்:
திரு. சுந்தரமூர்த்தி

மகள்:
திருமதி. கலைமணி (வெண்டாக்கோட்டை)
திருமதி. கலா (கீராத்தூர்)
திருமதி. சித்ரா (தாமரன்கோட்டை)
திருமதி. சுந்தரம்பாள் (கொழுப்பம்வீடு, கீழத்தெரு)

கிராம நிர்வாகத்தில் வகித்த பதவி:
மணியார்
விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.