அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

அக்டோபர் 28, 2012

மேலத்தெரு அவையாம்வீடு அம்மையார். கோவிந்தம்மாள் அவர்கள் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். கோவிந்தம்மாள்
வீட்டின் பெயர் : அவையாம்வீடு, மேலத்தெரு
வயது தோரயமாக: 80+
இறந்த தேதி: 26 அக்டோபர் 2012
இறந்த இடம்: மேலத்தெரு, காசாங்காடு

மகன்கள்:
திரு. திருமேனி
திரு. சண்முகம்

மகள்:
திருமதி. மீனாம்பாள் (வெண்டாக்கோட்டை)

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.