அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜனவரி 25, 2012

நடுத்தெரு கிருட்டினன்வீடு திரு. அமிர்தலிங்கம் திடீர் மரணம்


இறந்தவர் பெயர்: திரு. அமிர்தலிங்கம்
வீட்டின் பெயர் : கிருட்டிணன் வீடு, நடுத்தெரு
வயது தோரயமாக: 61+
இறந்த இடம்: சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா

பெற்றோர்கள்:
மறைந்த. திரு. பஞ்சநாதன்
திருமதி. தனபாக்கியம்

மனைவி:
திரு. கலைமணி

மகன்:
திரு. பாலகுமார்

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.