அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜனவரி 24, 2012

தெற்குதெரு ஆறாம்வீடு அம்மையார். நாகம்மாள் இயற்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர் : அம்மையார் .நாகம்மாள்
வீட்டின் பெயர் : ஆறாம்வீடு
வயது தோரயமாக: 80+
இறந்த இடம்: ஆறாம்வீடு, தெற்குதெரு

கணவர்:
ஐயா. மெயக்கப்பன்

மகன்கள்:
திரு. நாடிமுத்து
திரு. சுப்பிரமணியன்

மகள்:
திருமதி. இராமாமிர்தம் (திட்டக்குடி)

விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.