அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜூலை 24, 2011

தெற்குதெரு தாளாம்வீடு ஐயா. விஸ்வலிங்கம் காலமானார்


இறந்தவர் பெயர்: ஐயா. விஸ்வலிங்கம்
வீட்டின் பெயர்: தாளாம்வீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம்: தெற்குதெரு, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மனைவி:
திருமதி. செயமணி

மகன்கள்:
திரு. அறிவழகன்
திரு. இராமநாதன்

மகள்கள்:
திருமதி. இந்திரா


விடுபட்ட தகவல்கள்/பிழைகள் இருப்பினும் சரி செய்து பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.