அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜனவரி 14, 2011

பிலாவடிகொல்லை குப்பேரியம் வீடு அம்மையார். தனபாக்கியம் இயற்க்கை எய்தினார்


இறந்தவர் பெயர்: அம்மையார். தனபாக்கியம்
வீட்டின் பெயர்: குப்பேரியம் வீடு
வயது(தோராயமாக): 80+
இறந்த இடம் : பிலாவடிகொல்லை, காசாங்காடு
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:
திரு. தனபால்
திரு. சற்குணம்


மகள்கள்:
திருமதி. தங்கையம்மாள்


(விடுபட்ட உறவினர்களின் பெயர்கள் தாங்களுக்கு தெரியுமெனின் பகிர்ந்து கொள்ளவும்)


காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.