அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

பிப்ரவரி 01, 2010

தெற்குதெரு அரியமுத்துவீடு அமிர்தலிங்கம் இயற்கை மரணம்

தெற்குதெரு அரியமுத்துவீடு அமிர்தலிங்கம் இயற்கை மரணம்

இறந்தவர் பெயர்: அமிர்தலிங்கம்
வீட்டின் பெயர்: அரியமுத்துவீடு
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: காசாங்காடு, இந்தியா
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

மகன்கள்:

 பாலாசுப்ரமணியன்- ஆலத்தூர்
 பிரபு- காசாங்காடு

சகோதரர் மகன்கள்:

அன்புமணி-காசாங்காடு.
வள்ளிநாயகம்-காசாங்காடு(சென்னை)

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.