அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

அக்டோபர் 30, 2008

இளங்கோ மனைவி சுகந்திரா இன்று திடீர் மரணம்

காசாங்காடு கிராமம், மேலத்தெரு குன்ஜாயீடு அண்ணாமலை பஞ்சாட்சரம் அவர்களின் மருமகள், இளங்கோவின் மனைவி சுகந்திரா இன்று திடீர் மரணம். 

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.